29 kw. 2014 0 Comment

Nowe brzmienie Przykazań Kościelnych

Uchwała Konferencji Episkopatu Polski Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich...