Powitanie Proboszcza ks. Adama Sołtysiaka

W dniu 12.07.2015 r. nasza wspólnota parafii św. Józefa w Puławach przeżywała doniosłą uroczystość wprowadzenia na urząd proboszcza Ks. Kanonika Adama Sołtysiaka.
Uroczystość rozpoczęła się procesjonalnym wprowadzeniem Ks. Proboszcza w otoczeniu kapłanów, ministrantów i szafarzy, z plebanii w mury naszej Świątyni. Po dojściu do ołtarza Ks. Dziekan Piotr Trela powitał zebranych na uroczystości i odczytał dekret Pasterza Kościoła lubelskiego, Arcybiskupa Stanisława Budzika, na mocy, którego Ks. Kan. Adam Sołtysiak został proboszczem naszej parafii. Następnie przedstawił nowego Proboszcza, scharakteryzował zadania, jakie będzie pełnił w parafii i zwrócił się do wiernych, by przyjęli Go otwartym sercem.
Ks. Dziekan skierował serdeczne życzenia do Ks. Proboszcza; by Duch Święty uzdolnił Go do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań, by wierni wzrastali w wierze i w Eucharystii odnajdywali źródło uświęcania życia, by otaczał ojcowską miłością chorych i ubogich oraz roztropnie zarządzał dobrami materialnymi powierzonymi Jego pieczy.
Po słowach ks. Dziekana, nowego Proboszcza kwiatami powitali przedstawiciele Rady Parafialnej – Jadwiga Mirosław i Andrzej Doroszewski powierzając wspólnotę parafialną pasterskiej pieczy, życząc jednocześnie, by Jego kapłaństwo otwierało wiernym drogę do Boga.
Państwo Maria i Henryk Osiakowie powitali Księdza Proboszcza chlebem i solą a przedstawiciele wspólnot i grup formacyjnych działających i wzrastających przy parafii Józefa Żelazna i Grzegorz Oleszkiewicz – kwiatami. W imieniu dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz całych rodzin formujących się we wspólnotach przy naszej parafii złożyli Księdzu życzenia błogosławieństwa Bożego oraz mocy Ducha Świętego w posługiwaniu na rzecz parafii.
Po powitaniach, Ks. Dziekan wręczył nowemu Proboszczowi klucze Kościoła obwieszczając, że od tej chwili podejmuje On pasterskie zadania w naszej parafii. Następnie śpiewem hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” rozpoczęto wspólną modlitwę i Mszę Św. Po homilii, Ks. Dziekan wobec zgromadzonych wiernych odebrał od Ks. Proboszcza bardzo uroczyste wyznanie wiary Kościoła i przysięgę wiernego wypełniania urzędu proboszcza powierzonego w imieniu tegoż Kościoła. Ks. Proboszcz kładąc rękę na Ewangelii, złożył przysięgę wierności Kościołowi.
W modlitwie wiernych zebrani powierzali Bogu Najwyższemu Nowego Proboszcza oraz Proboszcza Waldemara, który został powołany na inny odcinek posługi duszpasterskiej. W procesji z darami wierni zanieśli kwiaty, stułę, Margaretkę (nieustanną modlitwę za Księdza Proboszcza), różaniec, świecę oraz chleb i wino.
Po Komunii Św. odśpiewano hymn dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy” i odmówiono modlitwę do Św. Michała Archanioła.
Następnie zabrali głos zaproszeni Goście – przyjaciele i dawni współpracownicy Ks. Proboszcza Adama- przywołując wspomnienia i składając życzenia na nowe zadania duszpasterskie.
Na zakończenie nasz nowy Proboszcz zwrócił się w ciepłych słowach do parafian i wszystkich zebranych, po czym udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Księże Proboszczu, kapłaństwo to droga do człowieka i z nim do Boga. Życzymy Ci, by na tej naszej wspólnej drodze Duch Święty obdarzał Cię każdego dnia potrzebnymi łaskami a parafianie życzliwością i modlitwą.

Parafianie