W każdy piątek o godz. 15.00

Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą (Dz. 1541)

W każdy piątek o godz. 15.oo zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie na Adorację Chrystusa Eucharystycznego w ciszy do godz. 17.15.

Przy Ołtarzu bocznym wystawiona jest Księga, do której można wpisywać swoje intencje.

Przyjdź i powierz Chrystusowi swoje życie.