Ważne!

1.      W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, przypominamy, że podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zmówiły Mszę Świętą i ich rodzina. Prosimy o pozostanie w domach i nienarażania się na niebezpieczeństwo zarażenia koronawieusem. Kancelaria parafialna tylko dla spraw niecierpiących zwłoki dotyczy przede wszystkim spraw związanych z pogrzebami. Prosimy o kontakt telefoniczny Ks. Dyżurnym, którego telefon będzie na drzwiach kancelarii.