Święto Zmarłych

1 i 2 listopada nie będzie Mszy św. na cmentarzu Włostowickim.

Msze św. w kościele:

1 listopada – 7:30, 9:00, 10:30, 12:15, 18:00. W Skowieszynie 10:30.

2 Listopada – 7:00, 9:00 i 18:00.