Bierzmowanie

Icon Heading

Sakrament bierzmowania jest udzielany raz w roku przez Ks. Biskupa na przełomie maja i czerwca młodzieży trzecich klas gimnazjum mieszkających na terenie naszej parafii. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu i trwa około 9 miesięcy.

Na początku września osoby pragnące przystąpić do bierzmowania (także dorosłe, które tę kwestię wcześniej zaniedbały) powinny zapisać się na listę kandydatów w kancelarii. Wówczas otrzymają szczegółowe informacje od księdza prowadzącego przygotowanie.

Wymagane dokumenty:
– świadectwo chrztu
– opinia katechety lub świadectwo z oceną z ostatniego roku katechezy szkolnej