Chrzest

Icon Heading

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12:15.

Właściwym miejscem udzielania chrztu jest parafia na terenie której mieszkają rodzice dziecka.

Przed chrztem dziecka należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu:
– upewnienia się co do terminu chrztu
– dokonania wpisu do ksiąg metrykalnych (w tygodniu przed chrztem) i dostarczyć:
+ akt urodzenia dziecka z USC
+ dane osobowe rodziców i rodziców chrzestnych (data urodzenia i adres zamieszkania)
+ zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych stwierdzające, że mogą pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej

W myśl przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego
– rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
+ są wierzącymi i praktykującymi katolikami
+ mają co najmniej 16 lat i przyjęły sakrament bierzmowania (potwierdza to zaświadczenie z parafii zamieszkania)

– rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
+ są niepraktykujące
+ żyją w związkach niesakramentalnych
+ jako uczniowie nie uczęszczały na katechezę lub się z niej wypisały
+ popadły w kary kościelne