Termomodernizacja budynku Kościoła

Termomodernizacja budynków parafialnych (Stary i Nowy Dom Parafialny)

Termodernizacja Kaplicy w Skowieszynie