Na początku 2013 roku została utworzona cyfrowa ewidencja grobów i osób pochowanych na naszym parafialnym cmentarzy przy ul. Włostowickiej. Każdy grób otrzymał swój numer a cały cmentarz został podzielony na cztery sektory (A,B,C,D) i dziewięć pól oznaczonych cyframi rzymskimi (I, II, III, itd.). Oddajemy do Państwa dyspozycji wyszukiwarkę osób zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu oraz szczegółowe mapy w celu łatwiejszej lokalizacji grobów.

Zachęcamy do modlitwy za wszystkich zmarłych, których miejsca pochowania będziecie Państwo poszukiwać. Jednocześnie przypominamy o obowiązku spoczywającym na opiekunie grobu uiszczania co 20 lat opłaty (przedłużenia prawa do grobu) nakazanej prawem państwowym. Więcej informacji w zakładce "Informacje prawne o cmentarzu".

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na adres e-mail parafii, bądź osobiście w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

PLAN CMENTARZA
Modlitwa za zmarłych

O potężny Królu, Chryste,
Ty dla chwały swego Ojca
I naszego odkupienia
Zwyciężyłeś przemoc śmierci.

Ty, przyjmując ludzką słabość,
Cios zadałeś szatanowi,
Własną śmiercią pokonałeś
Śmierć przez niego zgotowaną.

Pełen blasku wstałeś z grobu
I przez moc misterium Paschy
Twoje życie w nas odnawiasz,
Gdy nas grzechy uśmiercają.

Udziel nam ożywczej łaski,
Byś przychodząc po raz drugi,
Zastał nas przygotowanych
I z płonącą lampą w ręce.

Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.

Wezwij też do siebie wszystkich,
Którzy świat ten opuszczając,
Pragną wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj swoim sługom i służebnicom spoczywającym na naszym cmentarzu udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.