Na podstawie
Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
z dnia 31 stycznia 1959 r. Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 23 poz. 295

stwierdza się, że:

  • korzystanie z grobu tj. z miejsca przeznaczonego pod ten grób, na okres dłuższy od 20 lat następuje tylko pod warunkiem uiszczenia co 20 lat stosownej opłaty
  • osobie, która po upływie 20 lat nie dopełnia warunku ponownej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie

Taka sytuacja miała miejsce w Bydgoszczy o czym poinformowały media.

Reportaż telewizji tvn24 pt. „Powstał dług, zniknął grób” do obejrzenia obok.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafii.