W celu zorganizowania uroczystości pogrzebowej należy:

– zgłosić się do kancelarii parafialnej i ustalić termin pogrzebu
– ustalić miejsce pochówku
– dostarczyć akt zgonu i kartę zgonu
– dokonać wpisu w księgach metrykalnych parafii

Jeżeli osoba zmarła nie mieszkała na terenie naszej parafii:
należy dodatkowo dostarczyć dokument: „Informacja o zmarłym w związku z pogrzebem poza własną parafią” z parafii aktualnego zamieszkania tej osoby.

Jeżeli osoba zmarła ma być pochowana na terenie Cmentarza Włostowickiego,
mimo iż Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona w innej parafii, należy obowiązkowo zgłosić się do kancelarii z aktem zgonu i kartą zgonu w celu dokonania wpisu w księgach metrykalnych naszej parafii.