Spowiedź

Icon Heading

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany:
– w niedzielę i święta w czasie Mszy św.
– w dni powszednie 15 minut przed każdą Mszą św.

Przygotowując się do tego sakramentu pamiętajmy o zachowaniu
„pięciu warunków dobrej spowiedzi”:
– rachunek sumienia
– żal za grzechy
– mocne postanowienie poprawy
– szczera spowiedź
– zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu